EFEKTIVNÍ A JEDNODUCHÉ

EFEKTIVNÍ
A JEDNODUCHÉ

Zařízení proti požární ochrany navrhujeme pro rychlou a jednoduchou instalaci bez narušení provozu. Celý systém je velmi variabilní, lze jej snadno upravit a dobře se přizpůsobí na míru. Maximální spokojenost vždy doprovází také ekonomická otázka. Proto jsme vyvinuli řešení, které díky kvalitě a důslednému zpracování ušetří zbytečné výdaje. Oceníte jistě takřka nulové náklady na stavební úpravy, dlouhou životnost zařízení a vysoce odolnou zdrojovou směs.

EFEKTIVNÍ A JEDNODUCHÉ

TRVANLIVÉ
A EKOLOGICKÉ

Slisované anorganické soli impregnované organickou pryskyřicí tvoří zdrojovou směs aerosolu. Výsledkem je hasivo vysoké efektivity, které odolá vlivům prostředí a je naprosto šetrné k životnímu prostředí. Aerosol FJ, neuvolňuje do ovzduší žádné jedy, výpary nebo zplodiny. Při akci navíc nedochází k problematickému odčerpávání nadměrného množství kyslíku, jako u jiných hasiv.

EFEKTIVNÍ A JEDNODUCHÉ

BEZPEČNÉ
A ÚČINNÉ

Aerosolové hasicí zařízení Fire Jack zabezpečí sklady chemikálií, informační data, administrativní i průmyslové prostory. Je vhodné dokonce k hašení elektrických zařízení pod napětím až 22 kV. Bez nutnosti zvláštní zásobárny hasiva či potrubních rozvodů, a dokonce i bez zdroje elektřiny vám umíme zajistit kompletní samočinný systém ochrany a vysoce účinné hasivo, které dokáže požár zcela uhasit.

Co je FireJack?

CO JE STABILNÍ HASÍCÍ
ZAŘÍZENÍ FIREJACK:

Aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK® je automaticky spouštěné hasicí zařízení vnitřních prostor, které k působení na plameny požáru využívá tzv. inhibičního efektu hasicího aerosolu. Zařízení FIRE JACK® spolupracuje s libovolnou elektrickou požární signalizací.

...A DÁLE KOMPONENTY DETEKCE A ŘÍZENÍ VÁM ZAJISTÍ BESY CO

Generátor

ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ ŘÍZENÍ

Generátor

DETEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Generátor

Možnost manuálního spouštění

Co je FireJack?

Blokové schéma

FIRE JACK lze instalovat jako automatické stabilní hasicí zařízení do rozličných druhů prostor včetně míst s náročnými podmínkami. Instalace je jednoduchá, rychlá, bez narušování provozu. Nevyžaduje zvláštní místnost pro zásobu hasiva, ani žádné potrubní rozvody pro jeho rozvod.

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Optická
signalizace
Hlásič
plamene
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Kouřové
čidlo
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Generátor
BR2
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Generátor
BR1
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Generátor
BR1
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Zvukova
signalizace

 

Elektrická požární signalizace
EPS

Elektronický spouštěcí automat. Je koncovým prvkem systému umístěným přímo v hašeném prostoru. EPS je adresní a zajišťuje trvalou kontrolu startéru GHA a měří teplotu ve svém okolí.

Teplotní
čidlo
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Aktivační
tlačítko
Hlavní signalizační panel
Podružný signalizační panel
Rozvaděč s elektronikou
Automat BEFIS®

elektronický distribuovaný řídící a informační systém, který trvale monitoruje funkčnost elektrických částí hasicího zařízení FIRE JACK®. Na popud požární signalizace nejprve aktivuje výstražné zařízení a poté i hasební komplex v chráněném úseku postiženém požárem.

Multiteplotní
detektor
Nasávací
jednotka
Grafická
nadstavba
Rozvaděč s elektronikou
Automat BEFIS®

elektronický distribuovaný řídící a informační systém, který trvale monitoruje funkčnost elektrických částí hasicího zařízení FIRE JACK®. Na popud požární signalizace nejprve aktivuje výstražné zařízení a poté i hasební komplex v chráněném úseku postiženém požárem.

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Generátor
BR2
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Generátor
BR1
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Adresný spouštěč, kontrola teplot
Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Generátor
BR1
Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Zvukova
signalizace

 

Optická
signalizace
Elektrická požární signalizace
EPS

Elektronický spouštěcí automat. Je koncovým prvkem systému umístěným přímo v hašeném prostoru. EPS je adresní a zajišťuje trvalou kontrolu startéru GHA a měří teplotu ve svém okolí.

Hlásič
plamene
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Kouřové
čidlo
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Teplotní
čidlo
Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Aktivační
tlačítko
Hlavní signalizační panel
Podružný signalizační panel
Multiteplotní
detektor
Nasávací
jednotka
Grafická
nadstavba
Co je FireJack?

Reference:

Nestle
Komereční Banka
Nestle
Raiffeisen bank
Moneta
Škoda Auto
Skupina ČEZ
Siemens