Nejúčinnější technologie současných hasiv

Hasicí aerosol
Vyvíjíme samočinná stabilní hasicí zařízení na bázi hasicího aerosolu. Naše hasivo tvoří ekologicky vhodná směs s nízkou úrovní sedimentace a špičkovou statistickou účinností mezi objemovými hasivy. Aerosol nepatrné hmotnosti se po vypuštění do prostoru vznáší i celé desítky minut, kdy aktivně inhibuje požár.
Zdrojová směs hasiva
Přesně vyvážené poměry anorganických solí impregnovaných formaldehydovou pryskyřicí tvoří ekologickou zdrojovou směs, která se při zahřátí generátoru, vlivem vzniku malého množství interních plynů, přemění na aerosolové hasivo. Plyny vynášejí ultra jemný prášek z generátoru a vzniká hasicí aerosol. Díky nízké hmotnosti se aerosol vznáší v uzavřeném prostoru po desítky minut. Po požáru stačí usazený prášek jednoduše odstranit spolu s pozůstatky po požáru. Aerosolové hasivo má vysokou efektivitu, výborně odolává vnějším vlivům a je naprosto šetrné k životnímu prostředí. Aerosol FJ, neuvolňuje do ovzduší žádné jedy, výpary nebo zplodiny. Při akci navíc nedochází k problematickému odčerpávání nadměrného množství kyslíku, jako u jiných hasiv. Úspěšnost hašení požáru závisí zejména na včasné detekci vzniku požáru. Věnujeme proto pečlivou pozornost přípravě a rozmístění vhodných systémů požární detekce. Generátory s hasicí směsí a řídicí automat požární detekce a kontroly se zálohovým zdrojem energie tvoří kompletní systém samočinného stabilního hasicího zařízení na bázi aerosolu, Fire Jack. V případě nutnosti je možné instalovat také autonomní hasicí zařízení Fire Jack bez systémů detekce, a tedy bez zdroje elektřiny. Bez nutnosti zvláštní zásobárny hasiva či potrubních rozvodů, a dokonce i bez zdroje elektřiny vám proto umíme zajistit kompletní samočinný systém ochrany a vysoce účinné hasivo, které dokáže požár zcela uhasit.
Generátory FJ
V současné době dodáváme ucelenou řadu generátorů. Jedná se o beztlakové pozinkované aluminiové bytelné plechy chráněné třívrstvým nátěrem. Pro instalaci generátorů do agresivních prostředí dodáme varianty z nerezového plechu. Nádoby nejsou pod tlakem.
Systémy požární detekce
Automatické hasicí zařízení Fire Jack využívá k rozpoznání vzniku požáru binární signály z ústředny detekčního zařízení. K vyloučení rizika spuštění falešnými signály instalujeme ideálně více než 1 typ čidla v chráněném prostoru. Čidla s odlišným principem činnosti zajistí, že ústředna signalizuje stav každého čidla zvlášť a spolehlivě rozpozná požár.
Řídicí automat BEFIS
Jak hardware, tak software automatu BEFIS® jsou vyvinuty společností BESY CO spol. s r.o. v provedení VUMS Control Systems, a.s. Celá technologie je navržena s důrazem na vysokou odolnost vůči vnějším zdrojům elektromagnetického rušení a jednoduchým systémem obsluhy předchází chybné manipulaci.
Automat BEFIS®
Standardní automat tvoří základnové desky typů ZAH a ZAR s bloky řízení BAK, spouštěči ESA, záložním zdrojem a signalizačními panely. Ústředna (obvykle v místě s trvalou obsluhou) komunikuje se všemi připojenými bloky řízení a nepřetržitě kontroluje stav celého systému. Ústřednu lze přepojit i do jiných režimů. Do každé místnosti s protipožární ochranou instalujeme bloky řízení v počtu podle množství spouštěčů. Bloky řízení tvoří desky s mikropočítačem, elektronickými součástkami a konektorem pro připojení k základové desce. Technické řešení umožňuje snadnou a rychlou opravu pouhou výměnou desky. Jeden blok řízení kontroluje až šestnáct připojených elektronických spouštěčů v místnosti. Bloky lze v případě potřeby sdružovat do skupin neboli operátorů. Elektronický spouštěč k aktivaci generátorů hasiva je adresovatelné zařízení se zdrojem elektrické energie, které spouští elektrochemické startéry generátorů. Součástí spouštěčů je teplotní čidlo s možností nepřetržité kontroly údajů na připojeném PC.
Startéry
Pro každý typ prostor dodáváme generátory osazené vhodným typem startéru. Startéry produkují iniciační teplo, které uvádí generátory hasicího aerosolu v činnost. Typy startérů:
Detekční zařízení
Automatického hasicí zařízení Fire Jack využívá k rozpoznání vzniku požáru binární signály z ústředny detekčního zařízení. K vyloučení rizika spuštění falešnými signály stávajícího detekčního zařízení doporučujeme instalaci více než 1 typu čidla v chráněném prostoru. Další čidla s odlišným principem činnosti zajistí, že ústředna signalizuje stav každého čidla zvlášť. Ve většině případů je AHZ Fire Jack kompletováno s vlastním detekčním systémem.