Elektronický distribuovaný řídící a informační systém, který trvale monitoruje funkčnost elektrických částí hasicího zařízení FIRE JACK®. Na popud požární signalizace nejprve aktivuje výstražné zařízení a poté i hasební komplex v chráněném úseku postiženém požárem, archivuje události v zařízení FIRE JACK®. Je technicky uzpůsoben vyslat relevantní informace promítnuté do schématu chráněných úseků do zákazníkova PC a jeho prostřednictvím na internet. Technicky je automat BEFIS® tvořen spouštěči, umístěnými v těsné blízkosti generátorů a několika typy desek s plošnými spoji a aktivními i pasivními elektronickými součástkami jako vestavnými komponenty.

Plechová skříň obsahující: vestavěné komponenty automatu BEFIS®, zálohový zdroj elektrické energie vč. akumulátoru 24V, se svorkovnicovým polem pro připojení vnějších kabelů a podle potřeby doplněný dalším elektrickým zařízením. Návrh skladby rozváděče je součástí konkrétního projektu.

PDF

STANICE BAK

PDF

Systémová součást automatu BEFIS – adresná stanice

Stanice BAK je základním logickým prvkem automatu BEFIS®. Na každý chráněný úsek připadá nejméně jedna stanice BAK.

Stanice HUB
PDF

STANICE HUB

PDF

Systémová součást automatu BEFIS – řadič komunikační linky

Stanice HUB je určena k řízení výměny informací v rámci automatu na různých úrovních a jejich počet závisí na topologii automatu.

Základová deska
PDF

HLAVNÍ ZÁKLADNOVÁ DESKA

PDF

– PRO STANICE HUB A BAK

Podpůrná elektronická deska pro instalace stanic BAK a HUB. Deska ZAH (základnová deska hlavní) obsahuje zdroj napájení pro elektroniku a umožňuje připojení kabelů komunikace.

Délka 130 mm
Šířka 150 mm
Výška 110 mm
(včetně stanice BAK)

PDF

ROZŠIŘUJÍCÍ ZÁKLADNOVÁ DESKA

PDF

– PRO STANICE HUB A BAK

Podpůrná elektronická deska pro instalace stanic BAK a HUB. Desku ZAR lze připojit k desce ZAH a připojováním dalších desek ZAR vytvořit řetězec, tvořený deskou ZAH a až čtyřmi deskami ZAR.

Délka 130 mm
Šířka 110 mm
Výška 110 mm
(včetně stanice BAK)

Reléová deska
PDF

RELÉOVÁ DESKA REL

PDF

Adresná systémová deska, sloužící k propojení systému BEFIS s vnějšími systémy a zařízeními

Délka 130 mm
Šířka 110 mm
Výška 40 mm

Elektronický spouštěč
PDF

ELEKTRONICKÝ SPOUŠTĚČ ESA

PDF

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Délka 100 mm
Šířka 40 mm
Výška 25 mm