Generátory jsou charakterizovány jmenovitou hasicí schopností, vyjádřenou jako objem prostoru, ve kterém množství emitovaného aerosolu z generátoru zabezpečí uhašení požáru hořlavých kapalin nebo lokalizaci požáru pevných hořlavých hmot. Tato jmenovitá hasicí schopnost odpovídá zkušebnímu prostoru s přesně definovanou malou netěsností a v přepočtu činí již uvedených 50g aerosolu na 1m3. Pokud jsou v konkrétní chráněné místnosti netěsnosti, které nelze v případě požáru uzavřít, může být počáteční koncentrace aerosolu zvýšena. Potřebný počet GHA stanoví projekt po podrobném výpočtu.Generátory hasicího aerosolu se do činnosti uvádí startérem, kterým je kompletován při montáži. Startér je doplněn zesilovačem pro případ spuštění skupiny dvou až pěti kusů BR 1.

Generátor
PDF

BR1

PDF

Ochrana místností. Lze je spojovat do skupin až po pěti kusech a zavěšují se na držák obvykle na stěnu chráněné místnosti.

Nominální hasicí schopnost: 20 m3
Váha generátoru: 3,7 kg + 0,3 kg
Váha náplně: 1 kg
Výška generátoru: 115 mm
Průměr generátoru: 162 mm

Generátor
PDF

BR2

PDF

Ochrana technologických prostor, v nichž se staví volně, případně se zavěšují do vhodných míst. Do skupin se nespojují.

Nominální hasicí schopnost 4 m3
Váha generátoru 1,2 kg
Váha náplně 200 g
Výška generátoru 88 mm
Průměr generátoru 90 mm

Generátor
PDF

BR4

PDF

Nominální hasicí schopnost 10 m3
Váha generátoru 7 kg
Váha náplně 1 kg
Výška generátoru 334 mm
Průměr generátoru 180 mm